Film – jest to specjalny papier zaimpregnowany żywicą, który jest naprasowywany na sklejkę liściastą.Wyróżniamy dwa rodzaje filmów fenylowy i melaminowy


Formatka – znormalizowany kawałek sklejki o konkretnych wymiarach


Fornir – cienka wstęga drewna (0,1-8,0 mm), uzyskana poprzez skrawanie płaskie. Ze względu na zastosowanie dzielimy na obłóg i okleinę.


Frezowanie – jest to jeden z rodzajów obróbki skrawaniem. Nadaje odpowiedni kształt przedmiotom z metalu, drewna,sklejki lub innych materiałów skrawalnych za pomocą wieloostrzowego narzędzia (frezu) na obrabiarce zwanej frezarką. Frezowanie to rodzaj obróbki skrawaniem, w której za ruch obrotowy odpowiada specjalne narzędzie, zaś za ruch posuwowy przedmiot obrabiany (czasami również narzędzie). Dzięki frezowaniu materiałowi można nadać najróżniejsze kształty.


Klasyfikacja sklejki – można się spotkać z dwiema klasyfikacjami: ogólnego przeznaczenia oraz ze względu na wygląd powierzchni.

W naszych produktach korzystamy z klasyfikacji sklejek ze względu na wygląd powierzchni według norm PL-EN 635-2 (sklejka liściasta) i PL-EN 635-3 (sklejka iglasta).

Klasyfikacja sklejek ze względu na wygląd powierzchni:

klasa E – praktycznie bez wad

 

klasa I

Sęki zdrowe zrośnięte do 15 mm ø, ale nie więcej niż suma 30 mm ø/m2

Sęki zepsute wypełnione do 6 mm ø oraz w ilości do 2 szt./m2

Pęknięcia wypełnione do 1/10 długości płyty, 3 mm ø, 3 szt./m

Wstawki z drewna do 3 szt./m2

Nieznaczne zróżnicowanie barwy

Uszkodzenia krawędzi płyty do 2 mm

 

klasa II

Sęki zdrowe zrośnięte do 35 mm ø

Sęki zepsute wypełnione oraz otwory po sękach wypełnione do 10 mm ø i w liczbie do 3 szt./m2

Pęknięcia wypełnione do 5 mm szerokości, 1/5 długości płyty, 3 szt./m

Wstawki z drewna do 6 szt./m2

Nieznaczne zróżnicowanie barwy

Uszkodzenia krawędzi płyty do 5 mm

 

klasa III

Sęki zdrowe zrośnięte do 50 mm ø

Sęki zepsute wypełnione oraz otwory po sękach wypełnione do 40 mm ø

Pęknięcia wypełnione do 20 mm szerokości, 1/3 długości płyty, 3 szt./m

Wstawki

Przebarwienia

Przebicia klejowe do 5% powierzchni płyty

Przeszlifowania do 1% powierzchni płyty

Uszkodzenia krawędzi do 5 mm

klasa IV – praktycznie z wieloma wadami

 

W klasyfikacji sklejki ogólnego przeznaczenia rozróżnia się cztery klasy jakości: A, B, BB i BBB. W klasyfikacji jakościowej odróżnia się prawą (lepszą) oraz lewą (gorszą) powierzchnię sklejki. Podstawą klasyfikacji jest klasa jakości powierzchni prawej. Powierzchnia lewa w klasie A, B i BB od­powiednio do grubości sklejki może być o jedną lub dwie klasy gorsza. Zasady klasyfikacji sklejki liściastej i iglastej są różne w zakresie wad drewna, pozostają natomiast jednakowe w zakresie wad produkcji. W każdej klasie jakości ustalono w odpowiednich normach możliwość występowania lub dopuszczalny stopień występowania poszczególnych wad.

W igla­stej we wszystkich klasach niedopuszczalne są: zgnilizna miękka i otwory nie zaprawione. Oprócz tego w klasie A nie dopuszcza się sinizny, zgnilizny twardej, sęków smołowych i obrączkowych, otworów zaprawionych, pęcherzy żywicznych i zabitek.  W niż­szych klasach wymienione wady dopuszczalne są z ograniczeniami pod względem rozmiaru i miejsca występowania. W sklejce liścia­stej niedopuszczalne są w ogóle wady podane dla sklejki iglastej. W klasie A nie dopuszcza się poza tym zgnilizny twardej, sęków obrączkowych i otworów zaprawionych kitem. W sklejce z drewna egzotycznego wymagania są zbliżone do sklejki liściastej z drewna krajowego, choć nieco ostrzejsze. Do wad produkcji należą: szorstkość powierzchni, plamy z przebicia kleju, zabrudzenia, pęknięcia, prze-szlifowania do spoiny klejowej, spoiny obłogów, zakładki i odciski (wtłoczenia). Zakładką nazywa się zachodzenie na siebie brzegów forniru w miejscach spojeń lub pęknięć.

Jednocześnie w arkuszu sklejki:

-klasy A mogą występować 2 wady drewna i 1 produkcyjna

-klasy B – 3 wady drewna i 2 wady produkcyjne

-klasy BB – 4 wady drewna i 3 wady produkcyjne,

-klasy BBB – 5 i więcej wad drewna oraz 3 i więcej wad produkcyjnych

Wilgotność sklejki nie powinna przekraczać 15% w stosunku do stanu zupełnie suchego.

W zależności od wymagań stawianych sklejce różnego prze­znaczenia można je uszeregować, zaczynając od wymagań najwięk­szych następująco:

sklejka lotnicza, wagonowa, szkutnicza, stolarska (ogólnego przeznaczenia) i sklejka do opakowań.

Badania techniczne sklejki lotniczej są tak dokładne, że w pewnych wypadkach stosuje się jej prześwietlenie w celu wykrycia ewentualnych wad wewnętrznych. Oceniając tę sklejkę, a także sklejkę wagonową, bierze się również pod uwagę ich wytrzymałość wzdłuż i w poprzek włókien. Najniższą jakość ma sklejka do opakowań, którą produkuje się najczęściej metodą klejenia na mokro.


Kleje – w zależności od rodzaju użytego kleju rozróżniamy dwa rodzaje sklejek, suchotrwała (klej na bazie żywicy mocznikowo-formaldehydowej) lub wodoodporna (klej na bazie żywicy fenolowo-formaldehydowej lub melaminowo-mocznikowo-fenolowo-formaldehydowej). Zastosowanie klejów do wytworzenia sklejki nie zmienia faktu, że sklejka pozostaje produktem naturalnym. Dzięki zastosowaniu klejów najnowszej generacji nasze sklejki spełniają wymagania klasy higieniczności E1 (klasa A emisji formaldehydu zgodnie z PN-EN 1084) lub normy emisji formaldehydu wg CARB fazy 1 lub 2.


Obłóg – zewnętrzna warstwa sklejki (1,0-3,0 mm), definiująca podział, ze względu na użyty rodzaj drewna.


Okleina – zewnętrzna warstwa sklejki (0,5-1,0 mm), mająca głównie walor estetyczny, naklejana często na obłóg.


Sklejka – jest to materiał drewnopochodny powstający przez sklejanie nieparzystej liczby cienkich (np. 1,5 mm) arkuszy drewna (tzw. fornirów). Przy czym każdą kolejną warstwę układa się „przekręcając” arkusze cienkiego forniru o 90° względem warstwy poprzedniej. Dopiero taki układ zestawu, z którego po sprasowaniu w prasie w wysokiej temperaturze powstanie płyta sklejki, pozwala otrzymać to co jest kwintesencją sklejki i sprawcą jej doskonałych własności wytrzymałościowych, to znaczy jej budowę krzyżową.


Sklejka jednorodna – jest to sklejka zbudowana z jednego rodzaju drewna np brzoza, olcha lub sosna.


Sklejka suchotrwała – przeznaczona do użytkowania w warunkach suchych, wewnętrznych.


Sklejka trudnozapalna – jest to sklejka z fornirów brzozowych lub olchowych nasączonych środkiem ognioochronnym.


Sklejka wodoodporna – oznacza iż spoina łącząca warstwy w sklejce jest odporna na działanie wody. Sklejka jako płyta drewniana nie jest sama odporna na wodę. Dopuszczone jest wykorzystanie płyt na zewnątrz, po wcześniejszym zabezpieczeniu odpowiedni powierzchni oraz krawędzi środkiem o sprawdzonej odporności na warunki atmosferyczne.


Szalunek – to tymczasowe konstrukcje wykonane z drewnianych desek, płyt z wodoodpornej sklejki lub z metalu.